Røvær Havbrukssenter har nylig åpnet

Fredag 4. mai fikk Røvær, Haugesund og Rogaland en helt ny attraksjon - et visningssenter knyttet til havet og havbruksnæringen.

Røvær Havbrukssenter får du vite mer om havnasjonen Norge, og hvordan vi har utviklet oss til å bli en verdensledende produsent av laks.

Det er GRATIS å besøke visningssenteret!

Ønsker du en tur med RIB ut til havanlegget koster det 100 kr per person uansett alder*.
Familierabatt, familie inntil 4 personer: 200 kr.

Les mer om åpningstider og Røvær havbrukssenter her.